DỊCH VỤ PHẢN ỨNG NHANH

Dịch vụ bảo vệ cơ động phản ứng nhanh của DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT NAM được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho khách hàng trong những tình huống khẩn cấp như bị hỏa hoạn, lừa đảo, trộm cắp, …. trong cuộc sống hàng ngày.

 Thường trực sẵn sàng 24/7, nhanh chóng phản ứng, xử lý kịp thời các tình huống yêu cầu ứng cứu tại các mục tiêu.

 Cùng phối hợp với nhân viên tại trạm kiểm soát trung tâm (CMS) sẵn sàng thực hiện công tác bảo vệ tài sản và sự an toàn cho khách hàng trong các tình huống khẩn cấp khi nhận tín hiệu từ hệ thống báo động và camera giám sát.

Back to Top