Home > Hình ảnh hoạt động > Triển khai mục tiêu bảo vệ – Công ty Ngũ Long

Triển khai mục tiêu bảo vệ – Công ty Ngũ Long

Ngày 08/11/2016, Lực lượng bảo vệ An Ninh Việt Nam triển khai mục tiêu bảo vệ – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngũ Long có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Triển khai mục tiêu bảo vệ - Công ty Ngũ Long

Hình ảnh Công ty bảo vệ ANVN triển khai lực lượng bảo vệ

dịch vụ bảo vệ

Công ty Ngũ Long chuyên sản xuất bao bì, túi nilon từ hạt nhựa nguyên sinh và tái chế nhựa. Hiện tại Công ty có 2 phân xưởng sản xuất, một phân xưởng sản xuất bao bì, túi nilon từ hạt nhựa và một phân xưởng tái chế bao bì xi măng.

Sau quá trình đánh giá năng lực, ANVN được ban lãnh đạo Công ty Ngũ Long lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy của Công ty tại Thuận Thành Bắc Ninh. Đúng 14h00′ lực lượng bảo vệ An Ninh Việt Nam do trưởng phòng Nghiệp vụ là đại diện đã chính thức tiếp quản mục tiêu theo đúng phương án bảo vệ và hợp đồng cung cấp dịch vụ do Ban lãnh đạo hai Công ty đã thống nhất.

Buổi bàn giao thành công tốt đẹp, bảo vệ ANVN chính thức chịu trách nhiệm bảo vệ mục tiêu thay thế cho lực lượng bảo vệ Đại Gia.