Home > Hình ảnh hoạt động > Triển khai công tác bảo vệ tại Công Ty Tín Trực

Triển khai công tác bảo vệ tại Công Ty Tín Trực

Ngày 15/06/2016, Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam triển khai công tác bảo vệ tại Công Ty Tín Trực tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp – Gia Lâm, Hà Nội.

Công ty TNHH Tín Trực kinh doanh Máy May Công Nghiệp Juki, nhà phân phối được chỉ định ủy quyền chính thức Máy May Gia Đình Juki  tại Việt Nam, cho thuê kho và nhà xưởng. Hiện nay Tín Trực đã đầu tư và xây dựng nhà máy, nhà xường tại Bắc Ninh và Bắc Giang với quy mô lớn.

Sau thời gian trao đổi thông tin và thẩm định hồ sơ năng lực, Công ty An Ninh Việt Nam được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh và an toàn tài sản tại mục tiêu Công ty Tín Trực tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp.

bảo vệ

Hình ảnh lực lượng bảo vệ An Ninh Việt Nam triển khai công tác bảo vệ tại Công ty Tín Trực – Gia Lâm Hà Nội

Đúng 18h00′ buổi bàn giao thành công tốt đẹp, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam chính thức chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.