Home > Hình ảnh hoạt động > Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục tiêu của khách hàng theo quy định của Công ty bảo vệ chuyên nghiệp và nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ

  • Nhân viên bảo vệ khi làm việc tại các mục tiêu có các trách nhiệm sau đây:
  • Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ
  • Mặc đúng đồng phục, đeo biển hiệu, giấy chứng nhận do Giám đốc doanh nghiệp cấp.
  • Chỉ thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng theo quy định của pháp luật và có nghĩa vụ từ chối thực hiện các hành vi trái pháp luật
  • Trong khi tiến hành các hoạt động liên quan đến dịch vụ bảo vệ nếu xảy ra các sự cố vụ việc như: chảy nổ, mất an ninh trật tự, tai nạn gây thương tích hoặc chết người; gây rối trật tự hoặc những hành vi khác có dấu hiệu tội phạm,… nhân viên bảo vệ có trách nhiệm sử dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
  • Chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của cơ quan nhà nước.

Nhân viên bảo vệ thực hiện nghiêm túc phạm vi trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu theo các quy định của pháp luật, nội quy – quy định của Công ty Bảo vệ An Ninh Việt Nam và các Quy định tại mục tiêu của khách hàng.