Home » Tin dịch vụ bảo vệ (page 4)

Tin dịch vụ bảo vệ

Công tác điều tra các vụ việc xảy ra của lực lượng bảo vệ

Công tác điều tra các vụ việc xảy ra của lực lượng bảo vệ

Trong công tác bảo vệ việc điều tra nghiên cứu là tìm tòi, làm rõ bản chất sự việc hiện tượng liên quan đến công tác bảo vệ để có biện pháp giải quyết đúng đắn, tối ưu nhất. Xem thêm: Quy định về công cụ hỗ trợ đối với …

Read More »

Quy định về công cụ hỗ trợ đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ

Quy định về công cụ hỗ trợ đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ

Xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề an ninh ngày càng phức tạp, các đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng manh động và tinh vi hơn, do đó trong hoạt động dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải được trang bị các loại công cụ hỗ …

Read More »

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Trong bất kỳ ngành nghề nào, đạo đức là vấn đề quan trọng đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong đó có nghề bảo vệ chuyên nghiệp, lực lượng bảo vệ thành quả lao động cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đạo đức của người chỉ huy lực …

Read More »

Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Năm 2001 Nhà nước đã ghi nhận nghề dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là một nghề như mọi nghề khác trong xã hội và được các văn bản pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của lực lượng bảo vệ. Xem thêm: Bản Chất …

Read More »