Home > Hình ảnh hoạt động > Tập huấn cán bộ chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp

Tập huấn cán bộ chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp

Tập huấn cán bộ chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp của các Công ty bảo vệ là công tác quan trọng để duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng đảm bảo uy tín của Công ty đối với khách hàng.Tập huấn cán bộ chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp

Đào tạo án bộ chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp

Nội dung đào tạo cán bộ chỉ huy đào tạo chỉ huy các cấp lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam nhằm duy trì chất lượng của Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng đối với công tác bảo vệ.

Nội dung đào tạo

 1. Đạo đức của người cán bộ chỉ huy lực lượng bảo vệ
 2. Ý nghĩa của việc thực hiện tác phong điều lệnh đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp
 3. Chức năng nhiệm vụ – quyền hạn của chỉ huy các cấp
 4. Quy trình triển khai mục tiêu bảo vệ
 5. Quy trình kiểm tra mục tiêu bảo vệ
 6. Phương pháp khảo sát mục tiêu, lập phương án bảo vệ
 7. Chấm công tính lương
 8. Tổ chức, điều hành cuộc họp
 9. Phương pháp lập kế hoạch công tác
 10. Giao tiếp ứng xử – phục vụ khách hàng
 11. Phương pháp xử lý các tính huống phát sinh trong công tác bảo vệ và quản lý điều hành

dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại hà nội - đào tạo cán bộ chỉ huy

Nhằm trang bị tốt cho cán bộ chỉ huy bảo vệ những kiến thức cơ bản trong công tác quản lý điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty đề ra.

Ngoài ra, trong quá trình đào tạo cán bộ chỉ huy Công ty còn đào tạo một số nội dung liên quan đến đặc thù, văn hóa của Công ty bảo vệ và của các doanh nghiệp khách hàng.

Nội dung đào tạo chắc chắn chưa được đầy đủ và đáp ứng được hết các yêu cầu của khách hàng, mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi hoặc comment bên dưới. Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH VIỆT NAM