Home > Tag Archives: Mâu thuẫn giữa Bảo vệ và công nhân tại nhà máy Samsung Phổ Yên. Xuất phát từ việc một công nhân bị bảo vệ dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu

Tag Archives: Mâu thuẫn giữa Bảo vệ và công nhân tại nhà máy Samsung Phổ Yên. Xuất phát từ việc một công nhân bị bảo vệ dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu