Home > Tag Archives: Giáo trình PCCC

Tag Archives: Giáo trình PCCC

Xử lý cháy trong mục tiêu bảo vệ

Xử lý cháy trong mục tiêu bảo vệ

Công tác PCCC là nghĩa vụ trách nhiệm của toàn dân. Tất cả các công dân phải tích cực tham gia, luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác Phòng cháy – Phòng chống cháy nổ và các vụ việc bạo động có thể xảy ra. Đặc biệt đối với các lực lượng võ trang, lực lượng PCCC và các …

Read More »