Home > Tag Archives: Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ

Tag Archives: Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ

Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP và các điểm mới theo quy định về điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ mới nhất hiện nay. Thành lập Công ty bảo vệ 1/ Đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh bảo vệ chuyên nghiệp Đối với người …

Read More »