Home » Tag Archives: Dịch vụ áp tải tiền

Tag Archives: Dịch vụ áp tải tiền

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Bảo vệ mục tiêu di động của lực lượng bảo vệ phải theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan chủ quản, mục đich bảo vệ an toàn tuyệt đối khi đang di chuyển về tiền, hàng, bảo vệ người,… Khái niệm mục tiêu di động được hiểu đơn giản …

Read More »