Home » Tag Archives: Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam

Tag Archives: Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam

Công ty CP Kim Khí Việt Mỹ

Công ty CP Kim Khí Việt Mỹ

Ngày 12/09/2016, Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam triểm khai công tác bảo vệ tại Công ty cổ phần Kim Khí Việt Mỹ tại Kim Giang, Hà Nội. Công ty CP Kim Khí Việt Mỹ kinh doanh các sản phẩm Bồn nước Inox cao cấp, máy …

Read More »