Home > Tag Archives: Bảo vệ Tổng thống Mỹ hiện nay

Tag Archives: Bảo vệ Tổng thống Mỹ hiện nay

Bảo vệ Tổng thống Mỹ được bố trí như thế nào?

Bảo vệ Tổng thống Mỹ được bố trí như thế nào?

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp – Bảo vệ tổng thống Mỹ là thách thức đối với sở mật vụ Mỹ (tên tiếng Anh là Secret Service), đảm bảo an toàn cho Tổng thống trong nước và công du nước ngoài. Sở Mật vụ Mỹ có trách nhiệm bảo vệ Tổng thống, phó Tổng thống và các ứng viên tranh …

Read More »