Home > Tin tức > Tác phong điều lệnh của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Tác phong điều lệnh của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ cho khách hàng và xã hội. Bên cạnh trình độ nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, nhân viên bảo vệ Công ty Bảo vệ An Ninh Việt Nam cần phải có tác phong làm việc chuyên nghiệp và chính quy.

Nhằm mục đích thống nhất tác phong điều lệnh trong lực lượng bảo vệ toàn công ty. Được sự yêu cầu của Ban Giám đốc, Phòng Nghiệp vụ – Đào tạo, tôi đã soạn thảo bản Quy định tác phong chuyên nghiệp triển khai trong công tác đào tạo, giảng dạy, áp dụng thực hiện và kiểm tra hàng ngày đối với toàn thể nhân viên bảo vệ.

Tác phong điều lệnh của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Mục đích của việc thực hiện tác phong điều lệnh của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

  • Quy định tác phong điều lệnh được áp dụng cho tất cả các nhân viên trong lực lượng bảo vệ An Ninh Việt Nam góp phần tích cực trong việc rèn luyện tư thế tác phong, sự tôn trọng lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các nhân viên đồng cấp trong khi làm nhiệm vụ.
  • Mục đích đưa ra bản quy định tác phong điều lệnh, nhằm tạo cho các nhân viên bảo vệ tác phong nghiêm túc, tư thế hùng mạnh, khẩn trương, đức tính bình tĩnh, nhẫn nại. Đồng thời rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật thống nhất trong toàn lực lượng trong khi thi hành nhiệm vụ.
  • Nhằm tạo cho khách hàng, xã hội một hình ảnh về một lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, chính quy.
  • Phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, kiểm tra tác phong điều lệnh của nhân viên bảo vệ.

Ý nghĩa của việc thực hiện tác phong điều lệnh tại Công ty bảo vệ chuyên nghiệp

  • Thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng giữa các cấp trong lực lượng bảo vệ.
  • Thể hiện sự tôn trọng khách hàng trong khi làm nhiệm vụ,tạo hình ảnh đẹp, an tâm, niềm tin tưởng nơi khách hàng và xã hội.
  • Tạo ấn tượng sâu sắc ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đối với các khách hàng chịu ảnh hưởng từ đơn vị chủ quản.
  • Góp phần làm nổi bật thương hiệu An Ninh Việt Nam.
  • Thể hiện sự chính quy của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ.
  • Xây dựng hình ảnh tốt về nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp trong quan niệm, quy nghĩ của khách hàng.

Nhằm thể hiện tác phong điều lệnh của chuyên nghiệp, ban lãnh đạo Công ty yêu cầu tất cả nhân viên bảo vệ phải hiểu rõ ý nghĩa của từng động tác, nắm chắc lý thuyết và thực hành. Kết hợp thuần phục và chuẩn xác, động tác phải dứt khoát, hùng mạnh, nghiêm trang trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tại mục tiêu, thể hiện tính trang nghiêm cũng như sức mạnh của lực lượng bảo vệ.