Home > Nghiệp vụ bảo vệ > Phương án bảo vệ Ngân hàng

Phương án bảo vệ Ngân hàng

Cách lập Phương án bảo vệ Ngân hàng hoặc cách lập một phương án bảo vệ căn cứ theo nhiều thông tin khác nhau về mục tiêu bảo vệ để lập một phương án tối ưu nhất.

Phương án bảo vệ Ngân hàng

Đối với ngân hàng là nơi giao dịch liên quan đến tiền mặt và có nhiều tài sản của ngân hàng và cán bộ nhân viên làm việc tại mục tiêu, bố cục một phương án bảo vệ gồm nhiều phần tùy thuộc vào yêu cầu và tính chất an ninh tại mỗi khu vực.phương án bảo vệ ngân hàng

Các vị trí bảo vệ tại Ngân hàng

Tại ngân hàng tùy theo quy mô và đặc điểm từng mục tiêu, công ty bảo vệ chuyên nghiệp thường đề xuất có các vị trí như sau:

1. Vị trí bãi xe
2. Vị trí tại quầy giao dịch
3. Vị trí cây ATM (nếu có)
4. Vị trí áp tải tiền
5. Vị trí camera

Nhiệm vụ tại mỗi vị trí là khác nhau và phối hợp với nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các vị trí trên có những mục tiêu sẽ không bố trí ví dụ như vị trí bảo vệ áp tải tiền thường chỉ được bố trí tại hội sở của ngân hàng, các chi nhánh,… các phòng giao dịch không bố trí vị trí này và chỉ có vị trí bảo vệ an ninh và tài sản.

Đặc điểm tại mục tiêu bảo vệ ngân hàng

Nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu là Ngân hàng phải có ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp – phục vụ khách hàng tốt nhất, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ gian lợi dụng sơ hở để đột nhập thực hiện các hành vi phạm pháp, phá hoại,… gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.

Nguồn: dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp – vui lòng không sao chép bài viết này!