Home > Tin tức > Kỹ năng giao tiếp đối với Nhân viên bảo vệ

Kỹ năng giao tiếp đối với Nhân viên bảo vệ

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam đào tạo kỹ năng giao tiếp đối với Nhân viên bảo vệ.

Giao tiếp ứng xử là một phần trong chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ của nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam như: Nghiệp vụ bảo vệ, Nghiệp vụ PCCC, Kiến thức cơ bản về pháp luật, Kiến thức Sơ cấp cứu,…. Việc thực hiện thường xuyên công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cũng như tái đào tạo sẽ giúp nhân viên bảo vệ đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.nhân viên bảo vệ

Ngoài chuyên môn nghiệp vụ tác nghiệp tại các Mục tiêu bảo vệ, nhân viên bảo vệ phải có kiến thức về giao tiếp và chăm sóc khách hàng, không chỉ có khách hàng của Công ty bảo vệ mà khách hàng đến giao dịch, liên hệ công tác tại Mục tiêu của khách hàng, khi nhân viên bảo vệ đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ góp phần nâng cao.

Giao tiếp ứng xử ngoài được đào tạo những kiến thức cơ bản, nhân viên bảo vệ cần phải học hỏi và trau dồi kỹ năng giao tiếp ứng xử để phục vụ tốt trong công việc. Phục vụ khách hàng trong công tác bảo vệ, không chỉ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi mà giao tiếp, hành vi của mỗi cán bộ nhân viên dù trực tiếp hay gián tiếp phục vụ khách hàng đều rất quan trọng. Trong phần này chúng ta đi sâu vào chuyên môn giao tiếp ứng xử, một nội dung cần thiết với tất cả mọi người nói chung và nhân viên bảo vệ nói riêng. Vì  quan hệ trong công tác là đều hết sức quan trọng và tế nhị, vì có liên quan đến giới tính, tôn giáo, dân tộc, kinh tế… Do đó trong công tác tuyển dụng nhân viên bảo vệ chúng tôi đánh giá cả kỹ năng giao tiếp của các ứng viên khi nộp hồ sơ tuyển dụng.

Để giải quyết các vấn đề trên, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cần nắm bắt các vấn đề cơ bản:

1. Vấn đề văn hóa:
+ Vấn đề hành vi

* Giao tiếp với đồng nghiệp

+ Khả năng thích nghi với môi trường
+ Khiêm tốn không tự cao tự đại
+ Cần biết khoan dung và vừa lòng
+ Kỹ năng làm việc nhóm (Hợp tác làm việc)
+ Tích cự tham gia các hoạt động tập thể
+ Tôn trọng mỗi thành viên trong tập thể
+ Biết rõ vị trí của mình trong tập thể và trong quan hệ với mọi người

* Giao tiếp với cấp trên:

2. Giao tiếp với khách hàng

+ Thái độ
+ Hành vi
+ Năng lực
+ Giao dịch qua điện thoại

Trên đây là một số vấn đề cơ bản trong giao tiếp ứng xử trong giáo trình đào tạo tập huấn cán bộ nhân viên Công ty (Lưu hành nội bộ) nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng liên quan đến công tác bảo vệ.

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tín – chuyên nghiệp – chất lượng cao.

Nghi rõ nguồn: Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty bảo vệ chuyên nghiệp