Home > Văn bản pháp luật > Điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ

Điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ

Điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ: theo quy định của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.quoc-huy

  • Vốn pháp định 2.000.000.000 đ (hai tỷ đồng) trở lên (phải có giấy xác nhận của Ngân hàng đã đóng đủ tiền ký quỹ).
  • Trụ sở làm văn phòng kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất một năm trở lên.
  • Người đứng đầu doanh nghiệp, Chi nhánh, VPĐD, thành viên HĐQT, HĐTV,….: phải có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt và có trình độ học vấn từ Cao đẳng, Đại học các nghành kinh tế luật.
  • Công ty chỉ được phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi có giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
  • Công ty hoạt động chỉ được phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

congtydichvubaovechuyennghiep

toan-bo-luc-luong

Baovebaoan.com – Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội