Home > Tin tức > Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP và các điểm mới theo quy định về điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ mới nhất hiện nay.

Thành lập Công ty bảo vệ

1/ Đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh bảo vệ chuyên nghiệp

Điều kiện thành lập Công ty bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Phải nộp bản sao hợp lệ chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

2. Trụ sở hoạt động của Công ty

3/ Điều kiện đối với nhân viên bảo vệ

Đối với nhân viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tốt nghiệp THCS trở lên

+ Có lý lịch rõ ràng,không có tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm sở hữu

+ Có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho cơ quan có thẫm quyền cấp theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP;

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và đối với Công ty bảo vệ chuyên nghiệp đang hoạt động thì ít nhất trong vòng 18 tháng phải làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.