Home > Tin tức > Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hay điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ được quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. dịch vụ bảo vệ

Theo quy định của nghị định 52/2008/NĐ-CP cụ thể cá nhân và tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

  • Người đứng đầu doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, cổ đông góp vốn (thành viên góp vốn),… có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.
  • Đối với tổ chức, cá nhân trong nước thì vốn pháp định là 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng), đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên.
  • Trụ sở văn phòng, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh phải có hợp đồng thuê nhà từ 1 năm trở lên.
  • Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
  • Các doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ, không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định 52/2008/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp phải tiến hành hoàn thiện các thủ tục được quy định tại nghị định với được phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, chi tiết được hướng dẫn cụ thể tại  Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn một số điều Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Bộ Công an hành, sẽ giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định của pháp luật để làm đúng các thủ tục trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công!