Home > Hình ảnh hoạt động > Dịch vụ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Dịch vụ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Dịch vụ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp cho cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân muốn tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ để có nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tại nơi làm việc.

Dịch vụ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp và cấp chứng chỉ bảo vệ

Hiện nay, theo quy định đối với nhân viên bảo vệ làm việc tại các Công ty bảo vệ phải có chứng chỉ bảo vệ do Các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an cấp. Các Công ty dịch vụ bảo vệ chỉ tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc thực tế tại các Mục tiêu bảo vệ của khách hàng.

bảo vệ chuyên nghiệp

Đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thì nội dung đào tạo cần đáp ứng như sau:

Nội dung đào tạo nhân viên bảo vệ ngoài việc phải phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ còn phải đáp ứng các nội dung cơ bản sau đây:

  1. Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật;
  2. Đạo đức, tác phong nghề nghiệp;
  3. Kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ;
  4. Các quy định về quản lý, sử dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ;
  5. Các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

Ngoài nội dung nêu trên Công ty bảo vệ còn tổ chức tập huấn một số bài nghiệp vụ bảo vệ nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế của khách hàng như: Tác phong điều lệnh, giao tiếp ứng xử trong công tác bảo vệ, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến công tác bảo vệ tại mục tiêu,….

dịch vụ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho nhân viên bảo vệ đáp ứng nhu cầu thực tế đảm bảo an toàn về người và tài sản tại mục tiêu. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên vệ với Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam.

Nguồn: dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội