Home » Dịch vụ bảo vệ (page 3)

Dịch vụ bảo vệ

Tiêu chí cho một công ty bảo vệ tuyển dụng tại Hà Nội chất lượng?

Tiêu chí cho một công ty bảo vệ tuyển dụng tại Hà Nội chất lượng?

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có rất nhiều công ty bảo vệ với đa dạng về cách thức tổ chức, mô hình hoạt động. Vì vậy để lựa chọn một công ty bảo vệ uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng thì quả là một nhiệm vụ vô …

Read More »

Triển khai mục tiêu bảo vệ tại Lục Ngạn – Bắc Giang

Triển khai mục tiêu bảo vệ tại Lục Ngạn – Bắc Giang

Triển khai mục tiêu bảo vệ tại Lục Ngạn, Bắc Giang tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Ngọc Ngân ngày 06/01/2017 lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp ANVN. Xem thêm: Công ty bảo vệ tại Bắc Giang Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ANVN Triển khai mục tiêu …

Read More »

Triển khai bảo vệ Cụm Công Nghiệp Phú Hưng tại Hưng Yên

Triển khai bảo vệ Cụm Công Nghiệp Phú Hưng tại Hưng Yên

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ANVN, triển khai bảo vệ Cụm Công Nghiệp Phú Hưng tại Hưng Yên thuộc Công ty cổ phần thương mại Phú Hưng là chủ đầu tư tại Xã Trưng Trắc, H. Văn Lâm, Hưng Yên. Đọc thêm: Dịch vụ bảo vệ khu …

Read More »