Home > Hình ảnh hoạt động > Dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm tiền vay

Dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm tiền vay

Dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm tiền vay là dịch vụ bảo vệ tải sản được dùng để bảo đảm cho các khoản vay tại một tổ chức tín dụng mà phổ biến là các Ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay, khi tài sản của khách hàng vay, tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản của bên bảo lãnh dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính theo Khoản 7, Điều 3 Nghị định 163//2006/NĐ- Chính phủ ngày 29/12/2006.

Dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm tiền vay

Công ty bảo vệ Bảo An cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm tiền vay

Tài sản bảo đảm theo nghị định 163/2006/NĐ-CP là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm về giao dịch bảo đảm. Đây là một phần quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng nói chung và sự phát triển của nền kinh tế nói riêng và góp phần ổn định của các quan hệ dân sự, kinh tế, tránh các tranh chấp phát sinh từ việc không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đúng nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ.

Tài sản đảm bảo ở đây tồn tại dưới 3 hình thức: vật, giấy tờ có giá trị và quyền tài sản.  Các Quy định pháp luật về tài sản bảo đảm được quy định chi tiết tại điều 320 – 321 – 322 của Bộ Luật Dân Sự 2005 và Nghị định 163/2006/NĐ-CP – ( Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm).

Khi các tài sản bảo đảm được xác định bảo đảm cho khoản vay và cơ quan tổ chức tín dụng (Ngân hàng, Công ty / tổ chức tài chính) thuê một bên thư 3 có tư cách pháp nhân để bảo vệ số tài sản này.

Hiện nay, khách hàng có rất nhiều tài sản bảo đảm ở các hình thức khác nhau như: máy móc, TBB, phương tiện (máy cầu, máy ủi, xe ô tô, …), nguyên vật liệu, hàng hóa,…. là phổ biến nhất do đó ứng với mỗi tài sản bảo đảm thì có nghiệp vụ quản lý riêng. Đặc biệt là theo hợp đồng giữa doanh nghiệp (bên vay) và bên ngân hàng sẽ có các quy định thỏa thuận cụ thể ( Hiện tại có 2 hình thức quản lý tải sản bảo đảm đó là TVHR và TKTT).

Các Công ty bảo vệ muốn quản lý tốt tài sản bảo đảm thì đòi hỏi phải am hiểu về các nghiệp vụ quản lý tài sản, hàng hóa và một số quy định của Pháp luật và Ngân hàng để bảo vệ và quản lý tài sản tốt nhất.

Quý khách hàng có nhu cầu quản lý tài sản bảo đảm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xin cảm ơn!