Home > Nghiệp vụ bảo vệ > Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Công tác bảo vệ mục tiêu di động – Trạng thái di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng các hình thức khác nhau. Trạng thái di chuyển tự nhiên, con người gián tiếp thông qua các phương tiện điều khiển vật đến đích với các hình thức: lôi đi, mang đi, vác đi…từ nơi này đến nơi khác (có đích đến) hình thức khác nhau.

Bảo vệ mục tiêu di động của lực lượng bảo vệ phải theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan chủ quản, mục đich bảo vệ an toàn tuyệt đối khi đang di chuyển về tiền, hàng, con người.

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động

 • An toàn: tổ chức phân công lực lượng bảo vệ an toàn (tiền, hàng, con người trên các mục tiêu di chuyển).
 • Linh hoạt chủ động xử lý các tình huống xảy ra.
 • Đảm bảo đúng tính chất, nguyên tắc nghiệp vụ bí mật lực lượng tham gia bảo vệ các mục tiêu di động cả về số lượng hàng hóa, kích cỡ, mẫu mã, giữ gìn niêm phong và lộ trình đường hướng, thời gian xuất phát, giao nhận, địa điểm tạm dừng.
 • Lực lượng bảo vệ chủ động quan sát mọi hoạt động đối với trường hợp nghi vấn để xử lý kịp thời.
 • Chỉ người có trách nhiệm mới liên hệ với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ

Đại diện phòng nghiệp vụ Công ty bảo vệ có có trách nhiệm phổ biến nhiệm vụ và phương án bảo vệ đến từng nhân viên bảo vệ theo đúng nội dung đã thống nhất với khách hàng, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn mục tiêu, cụ thể phải nắm rõ được các nhiệm vụ sau đây:

 • Tổ chức, trang bị công cụ hổ trợ đầy đủ phục vụ bảo vệ mục tiêu di động.
 • Phát hiện ngăn chặn và trấn áp kịp thời mọi hành vi xâm hại đến con người – tiền – hàng trong các mục tiêu đang di chuyển.
 • Chủ động thực hiện từ xa, nhanh chóng triển khai lực lượng chiến đấu bảo vệ an toàn mục tiêu.
 • Phối hợp chặt chẽ các lực lượng có trách nhiệm trên đường di chuyển (người – tiền – hàng).
 • Xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu, chủ động chiến đấu chống bọn tội phạm tập kích ám sát cán bộ, cướp phá hàng hóa trên phương tiện di chuyển.
 • Thường xuyên duy trì việc thực hiện các quy định trên đường di chuyển đến địa điểm tập kết.
 • Thường xuyên kiểm tra phương tiện vận chuyển, phát hiện sự cố để xử lý kịp thời.
 • Chủ động phối hợp với lực lượng trên đường vận chuyển mỗi khi cấn thiết.

Những chú ý khi tiến hành bảo vệ mục tiêu di động

1 – Nghiên cứu  nắm vững tình hình liên quan tới công tác bảo vệ “M” di động, phát hiện kịp thời, tìm hiểu thiếu sót, tồn tại để báo cáo với thủ trưởng cơ quan và các  cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục.

2 – Nắm vững nội dung, từ:  quy trình, giấy tờ, thủ tục có liên quan đến công tác bảo vệ “M” di động.

Chấp hành và yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông và những quy định của văn bản và pháp luật Nhà nước ban hành.

3 – Khi cần:  sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ để bảo vệ an toàn cho người, tài sản hàng hóa trên “M” di chuyển, theo đúng quy định của pháp luật./.