Home > Hình ảnh hoạt động > Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an

Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an

Liên kết Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an – Chúng tôi thường xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và cấp chứng chỉ bảo vệ theo quy định của nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 và Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành.

Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an

Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam liên kết mở lớp Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an

Công ty chúng tôi liên kết với một Trường công an hoặc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an theo tiêu chuẩn của Bộ công an được quy định tại điểm a khoản 2 điều VII của Thông tư 45, nội dung đào tạo và giáo trình được đúng quy định được đáp ứng được các nội dung chính như sau:

  • Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; đạo đức,
  • Tác phong nghề nghiệp đối với lực lượng bảo vệ;
  • Kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp;
  • Các quy định về quản lý, sử dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật;
  • Các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp được tổ chức trong thời gian bao lâu?

đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mỗi lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ thời gian phụ thuộc vào nội dung và yêu cầu của đơn vị cần được đào tạo thông thường từ 1 tháng đến 3 tháng; tuy nhiên có một số khách hàng chỉ yêu cầu những nội dung cụ thể theo đặc thù kinh doanh của mình thì chương trình có thể rút ngắn thời gian đào tạo, tuy nhiên vẫn phải đáp ứng nội dung cụ thể.

Sau khi được đào tạo mỗi nhân viên bảo vệ sẽ độc lập làm việc một cách chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng đối với công tác an ninh trật tự tại đơn vị của mình.

Vui lòng liên hệ với Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Hà Nội – Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam để được tư vấn miễn phí!