Home > Hình ảnh hoạt động > Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

Công tác bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp hết sức quan trọng, để nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cần phải đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của đơn vị mình.

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Hầu hết các nhân viên bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp phần lớn được tuyển thẳng vào làm việc và chưa có kinh nghiệm hoặc được người có trách nhiệm hướn dẫn công việc theo kinh nghiệm được xây dứng từ những người đi trước, do đó chưa thể đáp ứng được tính chuyên nghiệp cũng như hiệu quả trong công việc. Do đó cần phải có một khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ nhân viên nhằm giúp cho họ hệ thống lại toàn bộ quy trình cũng như chuyên môn nghiệp vụ một cách tổng quát nhất.

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

Nội dung đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ

Nội dung đào tạo cho nhân viên bảo vệ tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất kinh doanh của mỗi cơ quan doanh nghiệp để có thể lên được chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ một cách chính xác nhất, đáp ứng nhu cầu công việc đề ra. Tuy nhiên có những nội dung chủ yếu như sau:

  • Tổng quan về công tác bảo vệ
  • Những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên bảo vệ
  • Tác phong điều lệnh đối với công tác bảo vệ
  • Nghiệp vụ bảo vệ
  • Phòng cháy chữa cháy
  • Sơ cấp cứu
  • Kiến thức cơ bản về pháp luật
  • Giao tiếp ứng xử trong công tác bảo vệ
  • Phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra
  • Phương pháp ghi chép sổ sách, lập biên bản, báo cáo,…

Dựa trên yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh tại mục tiêu để có thể xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên một các đầy đủ nhất nhưng đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đối với Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt Nam ngoài công tác tự đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ, Công ty còn phải liên kết với các trung tâm dạy nghề của các trường Công an nhân dân; trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ để đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.