Home > Hình ảnh hoạt động > Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC)

Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC)

Ngày 16/09/2016, ANVN triển khai bảo vệ mục tiêu thuộc dự án của Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC) tại KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang.Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc

Đây là dự án xây dựng Trạm 110kV Vân Trung tại KCN Vân Trung nhằm cải thiện được chất lượng điện năng cho các phụ tải trong KCN Vân Trung và khu vực lân cận, tạo đường dây cấp điện mạch vòng theo mô hình cấp điện N-1 đã được Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh định hướng xây dưng; Là cơ sở để phát triển và quy hoạch cải tạo lại hệ thống lưới điện khu vực; Đồng thời đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Việt Yên, giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng,  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.

Theo phương án thiết kế thì trạm biến áp 110kV Vân Trung thì trạm có công suất 2x63MVA (giai đoạn 1 lắp 1 MBA 63MVA) và dự kiến đầu năm 2017 sẽ đi vào khai thác vận hành; vị trí TBA 110kV là nằm trong KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên; Diện tích dự kiến xây dựng trạm khoảng 5.843 m2.

Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc là Công ty thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu 100% vốn chuyên xây dựng, lắp đặt và quản lý vận hành 6.869 km đường dây 110kV.

Sau khi đánh giá năng lực của một số đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ tại khu vực miền Bắc đặc biệt là tại Hà Nội, Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc đã quyết định lựa chọn Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh tại dự án của Công ty.

Buổi bàn giao công tác bảo vệ tại mục tiêu kết thúc lúc 17h00′, ANVN chính thức chịu trách nhiệm bảo vệ mục tiêu.