Home > Tin tức > Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp không được kinh doanh nghành nghề khác?

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp không được kinh doanh nghành nghề khác?

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp không được kinh doanh nghành nghề khác theo quy định tại nghị định: 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp không được kinh doanh nghành nghề khác?

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2008 quy định rất rõ “Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định này”.

Như vậy, Công ty bảo vệ khi muốn kinh doanh nghành nghề khác, không được đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chung với dịch vụ bảo vệ. Trong trường hợp, doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực khác thì phải thành doanh nghiệp mới theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật các bạn có thể tham khảo sự tư vấn của Luật sư hoặc các chuyên gia Luật đề được tư vấn chính xác nhất.