Home > Hình ảnh hoạt động > Công ty bảo vệ và công tác đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Công ty bảo vệ và công tác đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Công ty bảo vệ và công tác đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty bảo vệ, Công ty dịch vụ bảo vệ, Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty bảo vệ tại Hà Nội.

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là loại hình kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thông tư 45/2009/TT-BCA(C11).

Về Công tác huấn luyện lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, đã được hướng dẫn tại thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 07 năm 2009. Cụ thể như sau:

Khi Doanh nghiệp ( Công ty bảo vệ ) có nhu cầu đào tạo nhân viên bảo vệ  thì doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan Công an, tổ chức được phép đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp.

Các đơn vị được phép tổ chức, đào tạo và huấn luyện lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp là các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an.

Nội dung đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp do cơ quan, đơn vị được phép đào tạo biên soạn, phải đầy đủ nội dung: kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật; đạo đức, tác phong nghề nghiệp; kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ; các quy định về quản lý, sử  bảo dụng và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ; các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu người bị nạn. Đáp ứng được nhu cầu thực tế của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp và nội dung đào tạo  trước khi đưa vào sử dụng phải được gửi về Tổng cục Cảnh sát (qua Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để theo dõi, quản lý.

Một số hình ảnh lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp:

baove
Công ty bảo vệ
baovechuyenghiep
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp và công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ

 baovechuyenghiep2

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp và công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ
bao-ve-chuyen-nghiep
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp và lực lượng cơ động phản ứng nhanh
Công ty bảo vệ và công tác huấn luyện PCCC
Công ty bảo vệ và công tác huấn luyện PCCC

 

cong-ty-bao-ve (2)
Công ty bảo vệ và công tác huấn luyện PCCC
cong-ty-bao-ve-chuyen-nghiep (1)
Công ty bảo vệ và công tác huấn luyện Võ thuật
cong-ty-bao-ve-chuyen-nghiep (2)
Công ty bảo vệ và công tác huấn luyện Võ thuật
cong-ty-dich-vu-bao-ve (1)
Công ty bảo vệ và lớp học nghiệp vụ bảo vệ

 

cong-ty-dich-vu-bao-ve (2)
Công ty bảo vệ và buổi tổng kết khóa học nghiệp vụ bảo vệ