Home > Tin tức > Công ty bảo vệ tại Hà Nội

Công ty bảo vệ tại Hà Nội

Công ty bảo vệ tại Hà Nội, các công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội hiện nay có khoảng 500 Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tại khu vực miền bắc mà chủ yếu ở khu vực Hà Nội. Các dịch vụ bảo vệ được cung cấp theo quy định tại nghị định tại nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệthông tư 45/2009/TT-BCA (C11) hướng dẫn thi hành nghị định 52/2008/NĐ-CP.

congtydichvubaovechuyennghiep

Hình ảnh nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ tại Hà Nội (ảnh minh họa)

Với một số lượng Công ty dịch vụ lớn như vậy gây khó khăn cho khách hàng khi tìm kiếm và lựa chọn đơn vị đối tác cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh cho đơn vị mình. Mặc dù đã có nghị định 52 và thông tư hướng dẫn thi hàng về các điều kiện thành lập Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, tiêu chuẩn nhân viên đến trang phục, nhưng chất lượng dịch vụ mỗi Công ty đều khác nhau. Mặt khác nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ bảo vệ thì trong khi đó Các Công ty bảo vệ luôn khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên bảo vệ.

Do vậy để lựa chọn được đơn vị dịch vụ tốt Quý khách hàng cần tham khảo tổng hợp nhiều thông tin để đưa ra quyết định của mình.