Home > Tư vấn bảo vệ > Công ty bảo vệ chất lượng cao?

Công ty bảo vệ chất lượng cao?

Công ty bảo vệ chất lượng cao? đây là câu hỏi khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về một Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, hiện nay số lượng Công ty bảo vệ trên toàn lãnh thổ Việt Nam có một số lượng lớn được thành lập, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng đáp ứng được như cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

Danh sách Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Danh sách Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Theo thông kê của gã tìm kiếm khổng lồ Google, từ khóa liên quan đến lĩnh vực dịch vụ bảo vệ được tìm kiếm được nhiều nhất (keyword), phổ biến nhất là “Công ty bảo vệ” và được đấu giá lớn nhất so với các từ khóa tìm kiếm liên quan như: Công ty dịch vụ bảo vệ, Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty bảo vệ tại Hà Nội,…

Để đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ của một Công ty bảo vệ hiện tại chưa có tổ chức nào đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể, kể cả các văn bản pháp luật như: Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14 tháng 07 năm 2009.

Để tìm hiểu chính xác một Công ty bảo vệ chất lượng tốt là điều rất khó khăn cho khách hàng, thông thường khách hàng thường đánh giá trên hồ sơ năng lực mà Công ty bảo vệ cung cấp hoặc thông qua một kênh thông tin mà họ tin tưởng, điều này khá rủi ro vì ở Việt Nam các mối quan hệ kinh doanh là khá phức tạp.

(còn nữa)