Home > Hình ảnh hoạt động > Công tác kiểm tra – giám sát đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ

Công tác kiểm tra – giám sát đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ

Trong công tác quản lý việc kiểm tra kết quả thực hiện công việc là hết sức quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ thì Công tác kiểm tra – giám sát đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ phải đặt lên hàng đầu bởi vì việc thực hiện đúng phương án bảo vệ sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng theo như đã cam kết trong hợp đồng đã ký kết.

Giám sát đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Hoạt động kiểm tra giám sát lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam được duy trì thường xuyên và liên tục, đảm bảo người lao động thực hiện triệt để nội quy – quy định của Công ty cũng như các yêu cầu khách hàng, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình làm việc, cũng như phát hiện các nguy cơ có thể xảy gia trong công tác bảo vệ như: trộm cắp, phá hoại, PCCC,…

Giám sát đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Công tác kiểm tra nhân viên bảo vệ đối với các Công ty bảo vệ chuyên nghiệp hiện nay

Đối với công tác kiểm tra đôn đốc nhân viên tại các Công ty dịch vụ bảo vệ hiện nay nhìn chung các mô hình tương đối giống nhau theo phân cấp quản lý: giám sát ca, chỉ huy mục tiêu (đội trưởng), Phòng nghiệp vụ, …. bên cạnh đó còn có đội cơ động (có đơn vị gọi là thanh tra, tuần tra điều lệnh,…) nhằm kiểm tra thường xuyên và đột xuất tất cả các vấn đề liên  quan đến tác phong và chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên, tạo cho nhân viên bảo vệ khi làm việc có thói quen luôn chấp hành nghiêm các quy định cũng như nêu cao tinh thần cảnh giác trong công việc.

Ngoài ra, lực lượng giám sát còn được trang bị các kiến thức cũng như công cụ hỗ trợ cần thiết để hỗ trợ tối đa cho các mục tiêu bảo vệ khi cần thiết cũng như thực hiện tốt các yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty đề ra.