Home > Nghiệp vụ bảo vệ > Công tác điều tra các vụ việc xảy ra của lực lượng bảo vệ

Công tác điều tra các vụ việc xảy ra của lực lượng bảo vệ

Trong công tác bảo vệ việc điều tra nghiên cứu là tìm tòi, làm rõ bản chất sự việc hiện tượng liên quan đến công tác bảo vệ để có biện pháp giải quyết đúng đắn, tối ưu nhất.

Xem thêm: Quy định về công cụ hỗ trợ đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ

– Điều tra là thu thập tình hình, tài liệu bằng nhiều biện pháp theo yêu cầu, mục đích đã đề ra.

– Nghiên cứu là vận dụng tư duy của con người, tình hình diễn biến – tài liệu để điều tra thu thập. Khi thu thập được để phân tích làm rõ  sự việc, hiện tượng.

Công tác điều tra các vụ việc xảy ra của lực lượng bảo vệ

Ý nghĩa Công tác điều tra trong công tác bảo vệ mục tiêu

Công tác điều tra rất quan trọng đối với lực lượng bảo vệ nhằm giúp xác minh một vụ việc hiện tượng xảy ra trong mục tiêu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho mục tiêu được khách hàng tin tưởng giao phó cho bảo vệ.

CÁCH ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU:

1 – Lập kế hoạch :

– Lập kế hoạch là thực hiện một phương pháp khoa học. Điều tra nghiên cứu là cơ sở tiến hành các bước công tác trong điều tra xác minh một vụ việc, hiện tượng.

– Nội dung lập kế hoạch.

– Xác định mục đích yêu cầu phạm vi điều tra nghiên cứu. Những vấn đề chưa rõ để tiếp tục điều tra xác minh.

– Xác minh những dự kiến, biện pháp, phương tiện, lực lượng tham gia thực hiện các tình huống xảy ra và cách đối phó, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

– Kế hoạch lập ra phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kế hoạch lập ra phải rõ ràng, trong khi thực hiện phải linh hoạt, tuỳ theo sự phát triển của tình hình mà bổ sung, điều chỉnh cho hợp lý mỗi khi thay đổi nội  dung kế hoạch và phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo mới tiếp tục.

2 – Cách thu thập tài liệu:

a – Các tình hình thu thập tài liệu:

– Thu thập trực tiếp : Là tự mình đến tận nơi xem xét sự vật hiện tượng, tìm hiểu những người biết sự việc và những người liên quan để thu thập tình hình cần điều tra nghiên cứu.

– Thu thập gián tiếp: Là khai thác các tài liệu sẵn có qua sách báo, qua hồ sơ tài liệu lưu trữ, tài liệu của các ngành cung cấp, qua thư từ và đơn khiếu nại…

b – Cách thu thập tài liệu :

– Biện pháp phát động phong trào quần chúng:

+ Là các biện pháp cơ bản, quan trọng, giúp ta thu thập tình hình rộng rãi, phong phú qua phong trào quần chúng BVANTQ và phong trào chống tiêu cực… trực tiếp gặp gỡ quần chúng để nắm bắt và sàng lọc những ý kiến đó.

+ Ngoài ra, có thể thu nhập tin tức thông qua các cuộc hội họp, các tổ chức quần chúng, các đơn vị công tác … Tài liệu thu thập qua nhiều nguồn phong phú, không tản mạn, có nhiều sai lệch do nhiều động cơ khác nhau. Vì vậy phải xác minh và sàng lọc để có nguồn tin chính xác.

+  Biện pháp hành chính dựa vào các quá trình vi phạm  việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị để điều tra, xác minh nắm tình hình qua công tác quản lý nhân sự, tập thể cơ quan và nơi đương sự cư trú để thu thập thêm tình hình có liên quan.

– Biện pháp lấy lời khai:

+  Trực tiếp gọi hỏi lấy lời khai những người phạm tội quả tang, người tình nghi và người bị hại, những người biết sự việc. Khi lấy lời khai phải bảo đảm nguyên tắc thủ tục thông thường, lực lượng bảo vệ chỉ lấy lời khai ban đầu để đảm bảo cơ sở cho cơ quan điều tra thụ lý sự việc hiện tượng.

– Biện pháp cơ sở tai mắt :

+ Bí mật lựa chọn những cán bộ công nhân viên trong CQXN có điều kiện tiếp cận (mục tiêu) làm cơ sở tai mắt, để họ cung cấp cho những tin tức, tình hình, tài liệu có liên quan đến những vấn đề điều tra nghiên cứu. Khi chọn người phải dựa trên cơ sở phẩm chất, đạo đức phù hợp với vị trí công tác và có trình độ năng lực công tác nhất định, hiểu biết nắm được những vấn đề giúp cho công tác điều tra nghiên cứu.

+ Động viên giáo dục họ tự nguyện công tác. Lực lượng bảo vệ phải hướng dẫn họ phương pháp làm việc và tuyệt đối giữ gìn bí mật, nội dung công việc được giao. Khi sử dụng tin, tài liệu của cơ sở tai mắt  cung cấp phải kiểm tra kỹ, đối chiếu với nguồn tin tài liệu khác và phải hợp lý hoácác tài liệu đó. Trong khi sử dụng tài liệu của cơ sở tai mắt phải hết sức bí mật để bảo vệ tính mạng cho họ, tạo điều kiện cho họ phát huy tác dụng lâu dài.

3 – Nghiên cứu tài liệu thu thập được:

a – Đánh giá mức độ chính xác của tài liệu :

– Hệ thống tài liệu theo từng vấn đề hay vụ việc, hiện tượng theo trình tự thời gian, khu vực, đơn vị, địa bàn.

– Đánh giá tình hình chính xác của tài liệu là đánh giá phương pháp thu thập tài liệu, có đáng tin cậy hay không ? Đó là nguồn tài liệu gốc, hay sao chép, trực tiếp quan sát hay nghe kể lại, rà soát tài tài liệu cái nào hợp lý hay mâu thuẫn chỗ nào, cần xác minh hoặc bổ sung.

b – So sánh, đối chiếu, phân tích tổng hợp tài liệu :

– So sánh giữa các nguồn tài liệu với nhau, đối chiếu với âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm phù hợp với quy luật hay không ?

– Nghiên cứu kỹ Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, pháp lệnh điều tra hình sự và các quy định của cơ quan. Xem xét vụ việc, hiện tượng có vi phạm các  quy định pháp luật hay không ? phân tích tổng hợp là sự lập luận trình bày suy nghĩ của mình với nội dung tài liệu và đưa ra nhiều giả thiết khác nhau để xem xét từng mặt, từng khía cạnh, từng bộ phận, thấy được sự phát minh và phát triển mối quan hệ của chúng sau khi phân tích, tổng hợp hệ thống hoá lại để làm rõ bản chất sự vật, làm rõ con người và vụ việc hiện tượng liên quan.

c – Kết luận và đề ra biện pháp giải quyết:

– Khi kết luận phải dựa trên cơ sở tài liệu chính xác. Tài liệu thu thập đến đâu, kết luận đến đó, kết luận theo từng nội dung hay toàn bộ. Con người, vụ việc, hiện tượng như thế nào ? tốt, xấu, mức độ sai phạm, nguyên nhân dẫn đến tác hại…

– Tình hình địa bàn, diễn biến trong từng thời điểm yếu, mạnh … để đề ra các biện pháp giải quyết những vấn đề có đủ điều kiện kết luận. Tuỳ theo nội dung cụ thể để đề ra những biện pháp giải quyết cho phù hợp. Đối với một số tin tức, tài liệu thu thập được nếu xét thấy cần thiết xử lý thì lưu vào hồ sơ phục vụ cho công tác điều tra sau này.

– Trong khi nghiên cứu điều tra, xét thấy có những vấn đề cấp bách đối với vấn đề nội bộ của CQXN mà lực lượng bảo vệ không giải quyết được thì phải báo cáo kịp thời lên người có thẩm quyền để có chủ trương giải quyết. Nếu có dấu hiệu vi phạm luật hình sự thì phải báo cáo cho cơ quan Công an có đối sách thích hợp để có biện pháp ngăn chặn kịp thời

Đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp trong làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu xảy ra sự cố có trách nhiệm báo cáo trung thực thông tin tình tiết vụ việc cho chỉ huy các cấp để có cơ sở điều tra sự việc một cách chính xác, khách quan nhất. Đồng thời là cơ sở báo cáo cho cơ quan có thẫm quyền khi có yêu cầu. An Ninh Việt Nam là Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Hà Nội chuyên cung cấp bảo vệ chuyên nghiệp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, với lực lượng chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý có kinh nghiệm lâu năm chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đảm bảo an toàn cho mục tiêu khi khách hàng tin tưởng giao phó. Liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí!