Home > Nghiệp vụ bảo vệ > Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Bảo vệ mục tiêu di động của lực lượng bảo vệ phải theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan chủ quản, mục đich bảo vệ an toàn tuyệt đối khi đang di chuyển về tiền, hàng, bảo vệ người,… Khái niệm mục tiêu di động được hiểu đơn giản là trạng thái di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng các hình thức khác nhau. Trạng thái di chuyển tự nhiên, con người gián tiếp thông qua các phương tiện điều khiển vật đến đích với các hình thức:  lôi đi, mang đi, vác đi…từ nơi này đến nơi khác (có đích đến) hình thức khác nhau.

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Dịch vụ áp tải tiền của Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam (hình ảnh minh họa)

Yêu cầu trong công tác bảo vệ mục tiêu di động

–    An toàn: tổ chức phân công lực lượng bảo vệ an toàn (tiền, hàng, con người trên các mục tiêu di chuyển).
–    Linh hoạt chủ động xử lý các tình huống xảy ra.
–    Đảm bảo đúng tính chất, nguyên tắc nghiệp vụ bí mật lực lượng tham gia bảo vệ các mục tiêu di động cả về số lượng hàng hóa, kích cỡ, mẫu mã, giữ gìn niêm phong và lộ trình đường hướng, thời gian xuất phát, giao nhận, địa điểm tạm dừng.
–    Lực lượng bảo vệ chủ động quan sát mọi hoạt động đối với trường hợp nghi vấn để xử lý kịp thời.
–    Chỉ người có trách nhiệm mới liên hệ với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu

–    Tổ chức, trang bị công cụ hổ trợ đầy đủ phục vụ bảo vệ mục tiêu di động.
–    Phát hiện ngăn chặn và trấn áp kịp thời mọi hành vi xâm hại đến con người – tiền – hàng trong các mục tiêu đang di chuyển.
–    Chủ động thực hiện từ xa, nhanh chóng triển khai lực lượng chiến đấu bảo vệ an toàn mục tiêu.
–    Phối hợp chặt chẽ các lực lượng có trách nhiệm trên đường di chuyển (người – tiền – hàng).
–    Xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu, chủ động chiến đấu chống bọn tội phạm tập kích ám  sát cán bộ, cướp phá hàng hóa trên phương tiện di chuyển.
–    Thường xuyên duy trì việc thực hiện các quy định  trên đường di chuyển đến địa điểm tập kết.
–    Thường xuyên kiểm  tra phương tiện vận chuyển, phát hiện sự cố để xử lý kịp thời.
–    Chủ động phối hợp với lực lượng trên đường vận  chuyển mỗi khi cấn thiết.

Trong công tác dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, các hình thức bảo vệ mục tiêu thường rất đa dạng nhưng đối với loại hình mục tiêu di động thường gặp là: áp tải tiền, vàng bạc, tài sản có giá trị cao, bảo vệ VIP, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ phái đoàn,….đối với loại hình mục tiêu này đòi hỏi nhân viên bảo vệ cần phải nắm vững phương án bảo vệ, sử dụng thành thạo công cụ hộ trợ và một số yêu cầu đặc thù khác đã được Công ty hướng dẫn trước khi nhận nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu được giao.