Home > Hình ảnh hoạt động > Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/017/2016, Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong đó có Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngoài các điều kiện bắt buộc áp dụng chung thì bổ sung thêm phải là doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm về An Ninh Trật tự của cơ sở phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. Đặc biệt là không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Quy định liên doanh với Công ty bảo vệ nước ngoài

Các Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP cũng quy định doanh nghiệp góp vốn liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và người đại diện liên doanh chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên.

Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Trách nhiệm của Công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Các cơ sở dinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải có trách nhiệm tuyển chọn nhân viên bảo vệ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm sở hữu; có sức khỏe, lý lịch rõ ràng, xác nhận nhân sự tại địa phương, có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Công ty bảo vệ không được tuyển người nước ngoài là người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự hoặc điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, phải có hợp đồng với nhân viên bảo vệ và không được thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ các mục tiêu trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là các điều kiện cơ bản và một số điểm mới quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hi vọng đáp ứng được thông tin các bạn cần tham khảo.