Home > Hình ảnh hoạt động > Chuẩn bị những gì trước khi ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Chuẩn bị những gì trước khi ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Bạn đang có ý định ứng tuyển vào các công ty bảo vệ chuyên nghiệp thì bạn cần phải chuẩn bị nội dung như sau:

Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ

Theo quy định tại nghị định 96/2016/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

Chuẩn bị những gì trước khi ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trong đó quy định tài điều 32 tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhân viên bảo vệ như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: tức là người có khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

2. Không có tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm sở hữu;

3. Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;

4. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

Cụ thể:

Hồ sơ xin việc: Khi đến xin ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, các bạn phải chuẩn bị một bổ hồ sơ với lý lịch như yêu cầu ở trên, đặc biệt là bạn không có tiền án và phải đủ 18 tuổi trở lên.

Sức khỏe: bạn phải đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật để tham gia công tác bảo vệ ngoài ra bạn phải đủ tiêu chuẩn về hình thức (tức là chiều cao cân nặng);

Xác định tư tưởng: bạn cần phải xác định tinh thần trước khi đi làm, bởi vì nhiều người cho rằng công việc bảo vệ là nhẹ nhàng và đơn giản tuy nhiên đây là công việc đòi hỏi trách nhiệm, sức khỏe và áp lực. Do đó bạn cần xác định tư tưởng trước khi tham gia bảo vệ mục tiêu đáp ứng nhu cầu của các khàng!

Trong phạm vi bài viết “Chuẩn bị những gì trước khi ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp” với hi vọng người lao động tham gia ứng tuyển không những ngành nghề bảo vệ hay bất kỳ ngành nghề nào khác thì người lao động phải xác định đây chính là công vệc sẽ phải gắn bó và phấn đấu hết mình để thực hiện công việc đã lựa chọn và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.