Home » Tư vấn bảo vệ (page 2)

Tư vấn bảo vệ

Bảo vệ show ca nhạc

Bảo vệ show ca nhạc

Công tác bảo vệ an ninh trật tự đêm biểu diễn rất quan trọng, để bảo vệ show ca nhạc trước hết, phải tổ chức cuộc họp giữa Ban tổ chức và các đơn vị phục vụ buổi biểu diễn cùng các Ban ngành chính quyền có liên quan để …

Read More »

Bảo vệ siêu thị – cửa hàng

Bảo vệ siêu thị – cửa hàng

Dịch vụ bảo vệ siêu thị – cửa hàng là mục tiêu bảo vệ mô hình hoạt động kinh doanh tập trung, đa dạng hoá các mặt hàng. Khách hàng nhiều thành phần tầng lớp trong xã hội. Từ đó phát sinh nhiều tình huống an ninh phức tạp: Nhân …

Read More »

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Công tác bảo vệ mục tiêu di động

Bảo vệ mục tiêu di động của lực lượng bảo vệ phải theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan chủ quản, mục đich bảo vệ an toàn tuyệt đối khi đang di chuyển về tiền, hàng, bảo vệ người,… Khái niệm mục tiêu di động được hiểu đơn giản …

Read More »