Home > Nghiệp vụ bảo vệ (page 2)

Nghiệp vụ bảo vệ

Bảo vệ công trường xây dựng

Bảo vệ công trường xây dựng

Dịch vụ bảo vệ công trường xây dựng là mô hình hoạt động dự án xây dựng mang tính tập trung nhiều thành phần: Lao động trí thức, lao động phổ thông, đủ mọi trình độ,… do đó loại hình mục tiêu này có tình hình an ninh trật tự rất là phức tạp. Mỗi nhân viên khi làm việc …

Read More »

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Trong bất kỳ ngành nghề nào, đạo đức là vấn đề quan trọng đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong đó có nghề bảo vệ chuyên nghiệp, lực lượng bảo vệ thành quả lao động cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đạo đức của người chỉ huy lực lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Trong mỗi công …

Read More »

Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Năm 2001 Nhà nước đã ghi nhận nghề dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là một nghề như mọi nghề khác trong xã hội và được các văn bản pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của lực lượng bảo vệ. Xem thêm: Bản Chất Của Công Tác Bảo Vệ Chuyên Nghiệp >>> Nhiệm vụ …

Read More »

Phương pháp lập biên bản đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Phương pháp lập biên bản đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Tại các Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, trong công tác bảo vệ đối với lực lượng bảo vệ phải biết cách lập các loại biên bản liên quan đến sự cố vụ việc tại mục tiêu, mục đích tạo cho nhân viên bảo vệ có tác phong nề nếp, cẩn thận trong các loại hồ sơ. Ý nghĩa của …

Read More »

Xử lý cháy trong mục tiêu bảo vệ

Xử lý cháy trong mục tiêu bảo vệ

Công tác PCCC là nghĩa vụ trách nhiệm của toàn dân. Tất cả các công dân phải tích cực tham gia, luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác Phòng cháy – Phòng chống cháy nổ và các vụ việc bạo động có thể xảy ra. Đặc biệt đối với các lực lượng võ trang, lực lượng PCCC và các …

Read More »