Home > Nghiệp vụ bảo vệ > Bảo vệ siêu thị – cửa hàng

Bảo vệ siêu thị – cửa hàng

Dịch vụ bảo vệ siêu thị – cửa hàng là mục tiêu bảo vệ mô hình hoạt động kinh doanh tập trung, đa dạng hoá các mặt hàng. Khách hàng nhiều thành phần tầng lớp trong xã hội. Từ đó phát sinh nhiều tình huống an ninh phức tạp: Nhân viên thông đồng tẩu tán tài sản, những phần tử xấu trà trộn vào trộm cắp hàng hoá móc túi, trấn lột. Mỗi siêu thị đều có đặc điểm, tính chất và loại hình kinh doanh khác nhau nên yêu cầu về bố trí lực lượng bảo vệ cũng nhu phương án bảo vệ là khác nhau nên tại mỗi mục tiêu công ty chúng tôi cần phải khảo sát là lập phương án cụ thể để có thể tư vấn cho Quý khách hàng phương án bảo vệ tối ưu nhất.

Dịch vụ bảo vệ siêu thị - cửa hàng

Hình ảnh nhân viên bảo vệ tại siêu thị

Mục đích của công tác bảo vệ siêu thị

 • Giữ vững an ninh trật tự cho ổn định. Bảo vệ con người và tài sản được an toàn, chống thất thoát, công tác PCCC tuyệt đối an toàn.
 • Bảo vệ phải hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo vệ theo mô hình kinh doanh này.

Yêu cầu đối với dịch vụ bảo vệ – đối với các Cong ty bao ve chuyên nghiệp

Trách nhiệm của đội bảo vệ chuyên nghiệp, trong đó là Công ty bảo vệ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ phải đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản không bị thất thoát theo bất cứ mọi hình thức nào.

Yêu cầu đối với dịch vụ bảo vệ - đối với các Cong ty bao ve chuyên nghiệp

Nhiệm vụ tuần tra canh gác trong siêu thị

Đặc điểm, tính chất của mục tiêu bảo vệ siêu thị – cửa hàng

 • Những yếu tố tính năng của người bảo vệ phải có khi làm nhiệm vụ tại “M” Siêu thị. Vì tính chất công việc rất phức tạp, khó quản lý tài sản vì lượng khách mua sắm rất đông địa hình che khuất.
 • Nắm bắt tình hình thực tế theo từng khu vực bố trí hàng hoá, có thu hút được nhu cầu mua sắm cao hay không?
 • Dựa theo số đồ bài trí các mặt hàng trong khuôn viên Siêu thị để bố trí nhân viên cho phù hợp công việc.
 • Trên cơ sở đó ta nghiên cứu xem bọn xấu thường xuyên tập trung về khu vực nào nhiều nhất, lên kế hoạch ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xấu của bọn này (Cần thiết bố trí người đóng vai hoà nhập vào cùng đồng bọn chúng để dễ nắm thông tin và bằng chứng phạm tội quả tang).
 • Kiểm tra sơ đồ bố trí trang thiết bị PCCC có phù hợp theo địa hình không? Bắt buộc phải nắm rõ từng vị trí,…
 • Kiểm tra định kỳ tất cả trang thiết bị PCCC.
 • Khách hàng nhiều tầng lớp trong xã hội, muốn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bảo vệ phải có thái độ lịch sự nhiệt tình hoà nhã khi giao tiếp.
 • Ngược lại những đối tượng xấu khi giao tiếp phải nghiêm khắc, thể hiện bản lãnh của mình.
 • Cảnh giác nhân viên Siêu thị móc nối với bọn xấu tuồn hàng ra ngoài bằng mọi hình thức.

Nhiệm vụ cơ bản của các vị trí bảo vệ tại siêu thị

Trong công tác dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ANVN có trách nhiệm lên kế hoạch bố trí phù hợp theo từng vị trí, từng khu vực ngoài ra còn bố trí những nhân viên có kiến thức và khả năng để kiểm soát hệ thống camera trong Siêu thị.

Tùy theo đặc điểm kinh doanh và cơ sở vật chất tại mỗi siêu thị, nhìn chung mục tiêu là siêu thị thường có các vị trí bảo vệ sau đây:

1. Vị trí cổng:

 • Kiểm soát tất cả những người ra vào có trật tự ổn định về mặt an ninh.
 • Giám sát người vào có mang hàng gì vào Siêu thị không?
 • Người ra khi mang hàng ra có phiếu tính tiền chưa? Nếu chưa đề nghị khách đến quầy tính tiền để thanh toán tiền số hàng đó.
 • Nhận dạng, phát hiện kịp thời những đối tượng xấu vào trong siêu thị, thông báo bằng bộ đàm cho các vị trí khác rõ để theo dõi …
 • Khách mang hàng hoá, túi sách vào siêu thị, đề nghị hướng dẫn khách đem đến quầy gởi đồ, gởi túi sách. Nếu vị trí này bên ngoài Siêu thị cần phải quan tâm điều phối xe cộ cho lưu thông tốt.

2. Vị trí giám sát quầy thu ngân:

Nhân viên trực vị trí này phải giám sát thật kỹ về khách hàng cũng như nhân viên thu ngân, xem có hành động gian dối hay không ?

Khách hàng:

Xem người khách đó có thanh toán tiền đủ theo phiếu hay không? Số lượng hàng khách mua có liệt kê đầy đủ trong phiếu hay không?

Nhân viên thu ngân:

Xem nhân viên thu ngân có đánh số lượng hàng vào phiếu có chính xác không? Tính tiền có đúng không? Tránh tình trạng thông đồng với khách hàng tuồn hàng ra bằng con đường này.

3. Vị trí tuần tra:

 • Tuần tra lưu động đến các khu vực, các quầy, giám sát tế nhị đối với số lượng khách theo từng khu vực nhằm phát hiện kịp thời những phần tử xấu, xen lẫn vào trong nhóm khách, để thực hiện những hành vi xấu. Khi phát hiện đối tượng phải báo ngay cho các vị trí và phòng camera tiện theo dõi đối tượng đó chặt chẽ hơn.
 • Khi cần thiết vị trí tuần tra mặc đồ thường để giả dạng khách đi mua hàng, để theo dõi, không bị chú ý nhiều, nhưng được phân công cụ thể.

Lưu ý:

 • Tất cả nhân viên tại “M” phải nắm rõ hệ thống camera, hệ thống PCCC.
 • Khi phát hiện mọi sự cố điều phải lập biên bản và báo cáo cho Giám đốc Siêu thị giải quyết mọi tình huống.
 • Quan hệ chặt chẽ với Công an địa phương  khi có sự cố nhờ giúp đỡ.
 • Cảnh giác đối tượng xấu móc túi, giựt đồ của khách hàng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu có tính chất là siêu thị, đòi hỏi cán bộ nhân viên bảo vệ phải nắm rõ phương án bảo vệ, nghiệp vụ bảo vệ siêu thị theo đúng nội dung mà công ty đã thống nhất, mặt khác người quản lý lực lượng bảo vệ phải kiểm tra giám sát việc thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan của siêu thị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.