Home > Hình ảnh hoạt động > Bảo vệ chuyên nghiệp là gì?

Bảo vệ chuyên nghiệp là gì?

Bảo vệ chuyên nghiệp là hoạt động của một pháp nhân cụ thể cung cấp lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo nghiệp vụ và trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ chuyên nghiệp là gì? – dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại tại Hà Nội

Pháp nhân là tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật, tại Việt Nam các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành, chỉ các công ty được cấp giấy phép mới được kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

Pháp luật quy định rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, người tham gia góp vốn và người đứng đầu doanh nghiệp, nhân viên bảo vệ phải đủ các điều kiện theo quy định mới được phép tham gia. Hoạt động của dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được thống nhất theo mô hình quản lý từ trên xuống dưới từ nhân viên đến chỉ huy các cấp.

bảo vệ chuyên nghiệp là gì

Đối với nhân viên bảo vệ phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

+ Tốt nghiệp PTTH

+ Có đạo đức tốt lý lịch rõ ràng (Không tiền án, tiền sự – có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú)

+ Có sức khỏe (Không nghiện ma túy, mắc các bệnh truyền nhiễm)

+ Không thuộc các đối tượng bị cấm tham gia hoạt động dịch vụ bảo vệ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp:

+ Người đứng đầu doanh nghiệp, thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị … tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

+ Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật

Quý vị muốn tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc tìm kiếm việc làm bảo vệ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.