Home > Hình ảnh hoạt động > Bảo vệ ANVN Nâng cao chất lượng để phát triển thương hiệu

Bảo vệ ANVN Nâng cao chất lượng để phát triển thương hiệu

iện nay, các quy định của pháp luật đã được thay đổi tạo điều kiện để hàng loạt các Công ty bảo vệ được thành lập, thị trường dịch vụ bảo vệ cạnh tranh ngày cành khốc liệt. Do đó Bảo vệ An Ninh Việt Nam xác định nâng cao chất lượng để phát triển thương hiệu đảm bảo duy trì uy tín với khách hàng.

Đào tạo lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thương xuyên là biện pháp tốt nhất để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ đầu tiên phải đảm bảo cung cấp cho khách hàng nguồn nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe – đạo đức – nghiệp vụ, ngoài công tác tuyển chọn, đánh giá đạo đức nhân viên bảo vệ thì công tác đào tạo và tái đào tạo đội ngũ nhân lực đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kỹ năng khác khi thực hiện công việc là hết sức cần thiết.

Kể từ ngày 1/1/2017, Ban lãnh đạo Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam chính thức áp ụng quy trình đào tạo và tái đào tạo đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp theo định kỳ và theo các mục tiêu được triển khai mới với sự giám sát của ban lãnh đạo Công ty.công ty bảo vệ chuyên nghiệp an ninh việt nam

Ngoài việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thì theo quy định mới, việc tập huấn thường xuyên thông qua công tác quản lý điều hành của hoạt động nghiệp vụ tại các mục tiêu để khắc phục những tồn tại và hạn chế tại mục tiêu cũng như của nhân viên bảo vệ.

Tái đào tạo nguồn nhân lực cũng là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ

Công tác tái đào tạo cũng được xác định rất rõ trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm đảm bảo phát triển thị trường cũng như đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ của khách hàng, đặc biệt là cập nhật cho đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp những kiến thức mới về nghiệp vụ cũng như khoa học kỹ thuật (sử dụng CCHT) và các kỹ năng cần thiết trong công việc.

Việc đào tạo của Công ty là chương trình bổ sung kiến thức thực tế cho nhân viên bảo vệ, sau khi tham gia khóa đào tạo của các Trung tâm dạy nghề của các trường Công an nhân dân hoặc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an từ cấp tỉnh trở lên theo đúng quy trình theo quy định của nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Khi thực hiện tốt công tác đào tạo nghĩa là Công ty bảo vệ An Ninh Việt Nam đang có nguồn nhân lực tốt, có chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng dịch vụ bảo vệ của khách hàng nâng cao hiệu quả lao động.

Việc triển khai đồng bộ, giám sát chặt chẽ về kế hoạch “Nâng cao chất lượng để phát triển thương hiệu” của Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt Nam chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại chất lượng tốt và một dịch vụ uy tín đến với khách hàng.